El día 21 de junio Embajador Alejandro Negrín realizó la entrega de los premios de la 20° edición del Concurso de Dibujo Infantil „Este es mi México” con el lema “Pintemos juntos la música y tradiciones mexicanas”. A la ceremonia acudieron los niños ganadores de la Escuela Primaria no. 1 Prymas Stefan Wyszyński de Biłgoraj y de la Escuela Primaria Especial Católica de Częstochowa junto con sus padres, tutoras y directivos. Los niños ganadores recibieron regalos con el fin de que puedan seguir desarrollando su talento por dibujo y su amor por México.Felicitamos enormemente a Kacper Ćwik, Radosław Oszajca y Jan Hołowiński de la Escuela Primaria en Biłgoraj, así como a Oliwia Walotek, Adam Rogala, Bernadeta Kołodziej y Marcel Grzeszny de la Escuela Primaria en Częstochowa, por sus preciosos trabajos. /

Dnia 21 czerwca br. w Ambasadzie Meksyku w Warszawie ambasador Alejandro Negrín wręczył nagrody laureatom 20-stej edycji Konkursu Rysunkowego dla Dzieci „To jest mój Meksyk”, którego tematem przewodnim było „ Wspólnie malujmy muzykę i tradycje meksykańskie”. W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju oraz z Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Częstochowie, ich rodzice oraz przedstawiciele placówek edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nagrody przyczynią się do dalszego rozwoju artystycznych talentów oraz do pogłębienia zainteresowań Meksykiem. Serdecznie gratulujemy Kacperowi Ćwik, Radosławowi Oszajcy y Janowi Hołowińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Biłgoraju oraz Oliwii Walotek, Adamowi Rogala, Bernadecie Kołodziej i Marcelowi Grzesznemu ze Szkoły Podstawowej w Częstochowie.